Föreningen ”Solens hus under Falken” består av människor som fascineras av den svenske målaren Carl Larssons arbete. Den svenske konstnären var vän med den polske fotografen Jan Malisz.

Vi uppmanar dig att läsa artiklarna om de två artisterna på vår hemsida.

Vi kommer även att publicera artiklar och fotografier som visar Nedre Karpaternas magi, särskilt med avseende på kulturen i det forna och nuvarande Galicien.

The association, ”House of the Sun under the Falcon”, consists of people who are fascinated by the work of the Swedish painter, Carl Larsson. Carl Larsson was friends with the Polish photographer, Jan Malisz.

We invite you to read the articles about these two artists on our homepage, as well as to admire  the pictures of Carl Larsson cyclically presented on our website.

In addition, you can admire pictures and contributions that our members present of the magic of this Polish region Podkarpacie, especially in the sense of K.K., i.e. Cultural Scenes (Kulisy Kulturalne) of the former and present Galicia.