Starzawa ligger i östra Polen vid gränsen till Ukraina. Här har föreningen “Solens hus under falken” sitt fäste, men medlemmarna finns i olika delar av Polen och även i andra länder. Området som Starzawa ligger i benämns Nedre Karpaterna och är ett av de minst utvecklade delarna av Polen. Samtidigt är det kulturella arvet mångfacetterat och naturen här nästan orörd.

Här låg fram till 1918 Galizien som var en del av dubbelmonarkin Österrike – Ungern, bestående av kejsardömet Österrike och  kungariket Ungern. Den historiskt ofta använda förkortningen K K står för Kaiser und König (Kejsare och Kung). De tre centrala städerna i området var under denna tid Krakow, Wien och Lvov; Starzawa ligger mellan dessa tre kulturellt betydelsefulla städer.

År 1993 bildades den internationella organisationen Carpathian Euroregion för att främja samarbetet inom vetenskap, kultur och turism i Nedre Karpaterna. Inom ramen för denna organisation vill vår förening “Solens hus under falken” verka för kulturutbyte. Istället för Kaiser und König vill vi ge förkortningen K K en ny betydelse – Kulturkulissen (kulturscener) – med syftet att vara en kulturell mötesplats.

Den galiziske fotografen och konstkritikern Jan Malisz (18–1920) försökte göra den svenske konstnären Carl Larsson känd för den tysk- och polsktalande befolkningen. Hans ansträngningar kantades av hårda slag under första världskriget. Föreningens namn “Solens hus” anspelar på Carl Larssons bok “Åt solsidan” (på tyska “Das Haus in der Sonne”) från 1910; en bok med interiör-och familjemålningar som hade stor personlig betydelse för Jan Malisz under kriget. Föreningen vill fortsätta arbetet med att göra Carl Larsson och svensk design känd i området och samtidigt uppmärksamma Galiziens kultur och natur i Sverige och Skandinavien.

Föreningens byggnad i Starzawa ligger alldeles omgivet av karpodlingar och med sina stora vattenytor påminner de om det vatten som finns runt Carl Larssons hem i Sundborn, Sverige.