STOWARZYSZENIE
DOM SŁOŃCA POD SOKOŁEM

Starzawa Rybna 1
37-723 Starzawa
Polska

Telefon: ___________
E-mail: domsloncapodsokolem@gmail.com

NIP: 7952538650
REGON: 364891340

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao 22 1240 4591 1111 0010 7102 9509