Stowarzyszenie Dom Słońca pod Sokołem

Słynna z hodowli karpia Starzawa, rodzinne konotacje i zainteresowanie wschodnimi rubieżami Polski, fascynacja polskim pograniczem, jego specyfiką, wyzwaniami, szansami i problemami skłoniły ludzi z różnych regionów Polski do powołania Stowarzyszenia Dom Słońca pod Sokołem.

Podkarpacie to jeden z uboższych i najmniej innowacyjnych obszarów w kraju. Równocześnie to region niezwykłego dziedzictwa kulturowego i niemalże pierwotnej przyrody.  A pogranicze to przenikanie się kultur i szansa docenienia roli wielokulturowości. W nawiązaniu do tradycji CK Monarchii, kiedy to istniały ożywione kontakty między Krakowem, Lwowem i Wiedniem pragniemy kontynuować ideę ścisłej współpracy mieszkańców dawnej Galicji – dziś w ramach Euroregionu Karpackiego. W tym kontekście oczywiste jest, że relacje z Ukrainą są szczególnie ważne – stąd sokół symbolizujący Kresy w logo i nazwie stowarzyszenia.

Dom Słońca to nawiązanie do twórczości szwedzkiego artysty Carla Larssona. Pod takim tytułem ukazał się w 1909 r. album artysty, który przyniósł mu sławę w kraju i za granicą. Propagowanie jego twórczości w Polsce zapoczątkował wybitny fotografik Jan Malisz. Jednakże splot dramatów osobistych i dziejowych zniweczył starania tego wybitnego znawcy sztuki i propagatora.

Dziś w Polsce mało znane jest nazwisko Carla Larssona, uznawanego w świecie za prekursora szwedzkiego wzornictwa przemysłowego.  Nieprzypadkowo siedzibą stowarzyszenia jest właśnie Starzawa. Tutejsze pejzaże, przyroda, dom nad stawem przypominają Sundborn – rodzinną miejscowość Carla Larssona. Wykorzystując te walory, swoiste wpisanie w pejzaż, możemy w tym miejscu prezentować twórczość szwedzkiego artysty i skandynawskie wzorce kulturowe, a Skandynawów zainteresować Galicją. Innymi słowy wytyczyć oś kontaktów Skandynawia – Carpathia via Galicja, a historycznemu skrótowi K.K Kaiser und König dodać nowe znaczenie: Kulisy Kulturalne /Kulturkulissen.

Chcielibyśmy, by powstała przestrzeń zbliżenia wytyczona dwiema osiami: geograficzną północ-południe i osią czasu K.K.