Lekcja historii o gen. Klemensie Rudnickim 

w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie

Zgodnie z sugestią Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, by przypomnieć i przybliżyć sylwetkę gen. Klemensa Rudnickiego  młodszemu pokoleniu zwróciliśmy się do Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie z propozycją przeprowadzenia lekcji historii o gen. Klemensie Rudnickim.

Nasza propozycja została przyjęta przez Dyrekcję Szkoły  i 7 grudnia 2018 roku mieliśmy przyjemność i zaszczyt spotkać się z uczniami klas: 6,7,8  Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie. Nasze stowarzyszenie reprezentował  Jerzy Dobrowolski koordynator projektu: ”Upamiętnienie gen. Klemensa Rudnickiego”, który wygłosił prelekcję o Generale. Wielką niespodzianką było dla nas przygotowanie materiałów o Klemensie Rudnickim w atrakcyjnej oprawie wizualnej. Kolejną miłą niespodzianką był fakt, że uczniowie dysponowali już sporą wiedzą o postaci generała i realiach historycznych. Duża w tym zasługa nauczycielki historii pani Barbary Jaroch-Kohut.  Jerzy Dobrowolski opowiedział uczniom także wojenną historię krakowskiego aptekarza Tadeusza Pankiewicza, który ratował Żydów z krakowskiego getta. Po prelekcji przyszedł czas na pytania i dyskusje. Wśród wielu ciekawych pytań pojawiły się i takie, na które trudno było udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Ucieszyło nas, że postać Generała wzbudziła wśród młodych ludzi duże  zainteresowanie. Z początkiem II wojny światowej Klemens Rudnicki prowadził na tym terenie działalność konspiracyjną, a po aresztowaniu więziony był właśnie w Stubnie. Generał wspomina o tym w swojej książce  „Na polskim szlaku”.  Chcieliśmy przypomnieć ten zapomniany epizod z jego biografii młodym mieszkańcom Stubna, by mieli świadomość, że z ich rodzinną miejscowością związany jest bohater tego formatu.  


Dziękujemy wszystkim uczestnikom „lekcji historii”, a szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pani Barbary Jaroch- Kohut, pani Renaty Wiątek i Pana Dyrektora Daniela Zielenkiewicza, którzy osobiście uczestniczyli w spotkaniu. Gospodarzom gratulujemy świetnego przygotowania, a otrzymany od Szkoły dyplom jest dla nas szczególnym wyróżnieniem
.

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” dziękujemy za przekazanie materiałów informacyjnych i gadżetów.