Pierwsza połowa XIX wieku to wspaniały okres w kulturze duńskiej określany najczęściej  jako Den danske guldalder,  czyli Golden Age – duński ”Złoty Wiek”. W Danii tworzyli wtedy tak uznani przez cały świat twórcy, jak pisarz Hans Christian Andersen, filozof Soren Kierkegaard, rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, malarz Christoffer Wilhelm Eckersberg, choreograf i tancerz August Bournonville. Kopenhaga była ważnym ośrodkiem artystycznym północnej Europy. Tu funkcjonowała pierwsza w Skandynawii akademia sztuk pięknych – Królewska Duńska Akademia Sztuk Pięknych, założona już w 1754 roku z inicjatywy króla Fryderyka V Oldenburga. Instytucja ta miała istotny wpływ na rozwój sztuki północnej w ogóle – zjeżdżali do niej artyści z całej Skandynawii. Istotne znaczenie miała także działalność kulturalna rodzimego środowiska  twórców, studentów i profesorów.

„Widok z Dosseringen przy jeziorze Sortedam na Nørrebro” 
Christen’a Købke, ucznia Eckersberga stanowi jeden z najchętniej reprodukowanych obrazów duńskich Złotego Okresu. Autor szczególnie chętnie malował Kopenhagę i jej okolice. Może malarz przedstawił na tym obrazie swoją romantyczną, wyidealizowaną wizję Danii?

Christen Koebke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssoeen mod Noerrebro, 1838


Obraz ten będzie można zobaczyć wśród 300 innych prac na wystawie prezentującej  duńskie malarstwo Złotego OkresuMuzeum Narodowym w Sztokholmie ( 28 luty do 21 lipca 2019). Wybrano obrazy najznakomitszych przedstawicieli tego nurtu: Christoffera Wilhelma Eckersberga, Christena Købke, Martinusa Rørbye, Constantina Hansen, Petera Christiana Skovgaard, Frederika Sødring, Johana Thomasa Lundbye i Wilhelma Marstrand.

Informacje o wystawie na: www.nationalmuseum.se