„W 1367 r. król Kazimierz Wielki pozwolił Ormianom stworzyć biskupstwo we Lwowie. Choć w ciągu tego czasu zmieniały się losy i granice Polski, wątek ormiański wciąż wplatał się w jej dzieje, przydając im nieco barw Orientu” – mówi Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Fundacja jest organizatorem pierwszej w Polsce stałej wystawy poświęconej kulturowej spuściźnie Ormian Polskich. Wystawę będziemy mogli oglądać w warszawskiej siedzibie Fundacji przy ulicy Świętojerskiej 12 od 9 grudnia 2022. Będzie to okazja do poznania historii polskich Ormian. Liczne fotografie z archiwów rodzinnych znamienitych ormiańskich rodów Agopsowiczów, Kajetanowiczów, Łukasiewiczów,  Stefanowiczów i innych przedstawiają odświętność i codzienność. Wśród unikatowych eksponatów będziemy mogli zobaczyć m.in.amsterdamskie wydanie Biblii w języku ormiańskim z 1666 r., stare księgi metrykalne, rękopisy, starodruki, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne, a także kolekcję portretów ksień benedyktynek ormiańskich ze Lwowa. Prezentowane zbiory to jakby baśniowy skarb z Zaginionego Królestwa Skarbnicy Ormian polskich, który został ocalony dzięki wieloletnim staraniom i pracy Fundacji. Przez przez 15 lat obiekty były pozyskiwane, inwentaryzowane, poddawane konserwacji, digitalizowane i udostępniane online na Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian oraz przez ogólnodostępną platformę Szukaj w Archiwach. Doceniając możliwość dostępu wirtualnego do zbiorów, wyrażamy naszą radość i uznanie dla Fundacji, że powstała wystawa stała.

Więcej informacji na stronie Fundacji https://dziedzictwo.ormianie.pl/