Pieśń Naszych Korzeni

Jarosław Opactwo Sióstr Benedyktynek

 

Marcel Peres prowadzi próbę generalną przed koncertem Chóru     Festiwalowego. Fot. Michał Żołyniak


W sierpniu 2022  przybył  do Jarosławia francuski muzyk Marcel Pérès. Artysta jest doskonale znany miłośnikom muzyki dawnej. Posiada ogromny dorobek  jako badacz, twórca i interpretator muzyki. Marcel Pérès sięga do odległych źródeł. Uznawany jest za specjalistę  w dziedzinie chorału gregoriańskiego i mozarabskiego.

Powodem przyjazdu Artysty do Jarosławia był udział muzyka w XXX już edycji Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”. Z Jarosławiem, z Festiwalem w Jarosławiu Marcel Peres był związany niemal od początku jego istnienia. Był na etapie nie tylko koncertowania jak wszyscy, ale tworzenia Festiwalu, dyskutowania jego fundamentalnych treści – mówił o zasługach artysty Marcin Bornus-Szczyciński, pomysłodawca Festiwalu Muzyki Dawnej. Twórca przyznaje, że chętnie wraca do Jarosławia, bo odnalazł tu warunki i środowisko, które dobrze rozumie i z wdzięcznością przyjmuje jego propozycje. Te słowa to ukłon światowej sławy Muzyka w stronę twórców Festiwalu i jarosławskiej publiczności.
W ostatniej edycji Festiwalu mieliśmy okazję usłyszeć grę Marcela Pérèsa na organach podczas występu  litewskiego zespołu GŚ ANSAMBLIS. Na koncercie wykonano Clavis Coeli muzykę liturgiczną z XVIII-wiecznego rękopisu wileńskich bernardynów.

W przedostatni dzień Festiwalu Marcel Pérès wprowadził nas za mury średniowiecznej Notre-Dame. Repertuar koncertu zawierał wybrane utwory powstałe w XII i XIII wieku w szkole śpiewu liturgicznego przy paryskiej katedrze. Był to jeden z najważniejszych ośrodków muzycznych w Średniowieczu, który głęboko wpłynął na dalszy rozwój europejskiej muzyki sakralnej. Szczególna duchowość maryjna Notre-Dame znalazła odzwierciedlenie w dziełach sztuki gotyckiej w całej Europie. W 2019 roku świat obiegły zdjęcia płonącej katedry. Przyglądaliśmy się im z niedowierzaniem i bezsilnością. Na naszych oczach płonął symbolu gotyku, Paryża, Francji, naszej cywilizacji. Wybór utworów z Notre-Dame jest odpowiedzią artysty na to, co się wydarzyło. Dziedzictwo duchowe katedry to nie tylko jej mury, zachwycające witraże i architektura. To dużo więcej. Podczas koncertu Marcel Pérès  dyrygował Chórem Festiwalowym i wykonywał partie wokalne. Przygotowania chóru odbywały się podczas warsztatów  muzycznych , w których brały udział osoby o różnym stopniu wtajemniczenia wokalnego i zróżnicowanym potencjale muzycznym – obok laików profesjonaliści, a wśród nich soliści. Wszystkich nas łączyła estyma dla charyzmatycznego mistrza, który taktownie, z dużą cierpliwością reagował na to, co dane mu było usłyszeć. Nie chodziło wyłącznie o nieodpowiednie  brzmienie śpiewanej  przez nas frazy. Zdarzyło się, że rozległ się płacz dziecka, albo warkot maszyn budowlanych za oknem. Potrafił się wtedy uśmiechnąć i żartobliwie skomentować sytuację. Na warsztatach mogliśmy się przekonać, że wspólny śpiew znosi bariery. O tym fenomenie Marcel Pérès opowiada powołując się na swoje orientalne korzenie i podróże po Afryce Północnej. Możliwe jest współistnienie i łączenie różnych tradycji – podkreśla. Swoją wypowiedź odnosi do tradycji śpiewu, ale prawdopodobnie nie wyklucza szerszego kontekstu. Może zechcemy to potraktować jako przesłanie na Nowy Rok? A czekając na kolejne spotkanie z Maestro w Jarosławiu możemy sięgnąć do archiwalnych odcinków audycji „Dawno niedawno” w radiowej Dwójce, w których Magdalena Łoś prezentuje muzykę Marcela Pérès’a  i pięknie o niej opowiada.

Warsztaty odbywały się Opactwie Sióstr Benedyktynek. Fot. Mirosław Chudy

 

Koncert Chóru Festiwalowego w Kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu. Dyryguje Marcel Peres. Fot. Aleksandra Bednarz
Koncert Chóru Festiwalowego. Fot. Aleksandra Bednarz

 

 

 

 

 

 


Źródła:

https://www.polskieradio.pl/8,dwojka/2828,dawno-niedawno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcel_P%C3%A9r%C3%A8s
https://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id3765,Nowy-honorowy-obywatel.html https://festiwal.jaroslaw.pl/
Zdjęcia:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571965194364438&set=pb.100046528881438.-2207520000.&type=3
https://miastojaroslaw.pl/artykul/347/zakony-i-klasztory
https://polska-org.pl/8221689,foto.html?idEntity=7595286