„(…) napisanie o Wilnie czegoś oryginalnego wydało mi się prawdziwą kwadraturą koła.
Szukając klucza do tego, XV (jubileuszowego!) tomu, postanowiłem to miasto przedstawić
inaczej niż poprzednie, opisane w moim cyklu atlantydzkim.”

Stanisław Nicieja

Z radością donosimy o zwycięstwie „Kresowej Atlantydy” w konkursie PORTRETY II 2020 Wilno, XV tom z serii Kresowa Atlantyda zdobył Nagrodę Czytelników miesięcznika „Kraków”. Autorowi Panu Profesorowi Stanisławowi Niciei należą się wielkie brawa i podziękowania!