Jutro rozpocznie się w Krakowie trzydniowa konferencja poświęcona osobie i twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Konferencja ma nie tylko przypomnieć postać wybitnego pisarza, lecz także sprowokować do nowej interpretacji Jego utworów, zawartych w nich pytań, prawd i refleksji. Wydarzenie pod patronatem  JM  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku i Wydział Polonistyki UJ.O konferencji w  audycji Katarzyny Fortuny na antenie Radia Kraków rozmawiali członkowie Komitetu Organizacyjnego: Anna Spiechowicz, Łukasz Tischner i Jan Zięba.https://www.radiokrakow.pl/audycje/jan-jozef-szczepanski-pisarz-na-czas-nie-pokoju/