„Fotograficzne opowieści o  Italii Małgorzaty Kistryn”

Na zdjęciu Małgorzata Kistryn

 

Impresje fotograficzne z jednego styczniowego dnia w Castelluccio.