„Marcella Sembrich-Kochańska. Polska artystka świata”
Autor Juliusz Multarzyński
Opera Nova w Bydgoszczy

Od dawna wystawa organizowana w foyer Opery Nova w Bydgoszczy nie cieszyła się takim zainteresowaniem widzów jak ta, obrazująca życie i artystyczną działalność polskiej śpiewaczki o światowej sławie – Marcelli Sembrich-Kochańskiej.
Juliusz Multarzyński  jest współautorem pięknie wydanego albumu pt. „Marcella Sembrich-Kochańska. Polka. Artystka świata” , będącego fotograficzną biografią wielkiej polskiej śpiewaczki.

Marcella Sembrich-Kochańska. Artystka świata

 

Więcej  o  wystawie w Dzienniku Teatralnym:  
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/marcello-witaj-w-operze-nova.html