8 lipca 2019 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej Państwa Barbary i Zenona Hajdugów –zasłużonych artystów i  filantropów. Tablica zaprojektowana przez Czesława Dźwigaja jest dowodem wdzięczności i docenienia wkładu darczyńców uhonorowanych wcześniej za swoją działalność charytatywną tytułem „Filantropa Krakowa A.D. 2015” i odznaczeniem „Honoris Gratia”. Państwo Hajdugowie przekazali oszczędności swojego życia na sfinansowanie części kosztów związanych z budową nowego pawilonu Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów. W programie uroczystości nie mogło zabraknąć muzyki. Legendarny bard Aleksander Kobyliński „Makino” z krakowskiego Zwierzyńca, zagrał na gitarze imitując dzwon Zygmunta, dedykując utwór nieżyjącej już Barbarze Hajdudze. W koncercie wystąpili: Bożena Zawiślak – Dolny, Łukasz Lech, Jakub Oczkowski i Witold Wrona. Na pianinie akompaniował dyrygent orkiestry straussowskiej Obligato Jerzy Sobeńko. Koncert dostarczył nam pięknych wrażeń muzycznych, a także wzruszeń, gdyż każdy z artystów przywołał osobiste wspomnienia związane z bohaterami wydarzenia – Panią Barbarą i Panem Zenonem – ludźmi o wielkim sercu, hojności, pasjach i sukcesach.