Józef Chełmoński
„Wiosna. Kaczeńce”, 1908, olej na płótnie, 79,2 x 149,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa


„ Rozległy pejzaż równinny podmokłej łąki z pasmami wody i kwitnących kaczeńców. Namalowany w późnym okresie twórczości Chełmońskiego odbija jego uczuciowy i panteistyczny stosunek do przyrody.” 
Monika Ochnio

„Wiosna.Kaczeńce w Starzawie”